Oferta

SOL – zintegrowany system wspomagania zarządzania nieruchomościami, przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz zakładów gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

Nieruchomości

Jednolity Plik Kontrolny

Czynsz

Woda

PRZEDPŁATY i SALDA ROZLICZEŃ MEDIÓW

KOSZTY MEDIÓW

Księgowość

Kasa

WYCIĄGI BANKOWE

REJESTRY VAT i AUTOMATY KSIĘGOWE

ŚRODKI TRWAŁE

WKŁADY i UDZIAŁY

ODSETKI

SPRAWY SĄDOWE

Sprawy GZM

KORESPONDENCJA SERYJNA

Sprawy członkowskie

MELDUNKI

OBIEG DOKUMENTÓW

WYMIANY DANYCH

SYSTEM UPRAWNIEŃ

PODGLĄD PRZEZ INTERNET

FUNKCJE W PRZYGOTOWANIU