KOSZTY MEDIÓW

Jest to niezwykle rozbudowany moduł, umożliwiający kompletną ewidencję topologii sieci zasilającej w ramach każdego medium niezależnie, oraz prowadzenie ewidencji kosztów zakupionych mediów w poszczególnych punktach odbioru (węzłach).

Jest to niezwykle rozbudowany moduł, umożliwiający kompletną ewidencję topologii sieci zasilającej w ramach każdego medium niezależnie, oraz prowadzenie ewidencji kosztów zakupionych mediów w poszczególnych punktach odbioru (węzłach).

                Na etapie wdrożenia dla każdego punktu odbioru konfigurowane są tzw. procedury podziału kosztów, które na podstawie kosztów źródłowych (z faktury dostawcy) w sposób całkowicie zautomatyzowany (korzystając z innych danych systemu, np. sprzedaży czynszowej czy refaktur z rejestru sprzedaży) wyznaczają koszty przypadające na poszczególne grupy lokali. Efektem końcowym takiego przetwarzania jest przesłanie gotowej faktury kosztowej (w odpowiednim podziale na rodzaje kosztów i budynki) do księgowego rejestru zakupów.

                W przypadku uzgodnienia formatu wymiany danych z konkretnym dostawcą, możliwe jest także pobieranie danych o kosztach ze zbiorów elektronicznych, dostarczanych przez dostawcę wraz z fakturą (wymiana taka funkcjonuje w niektórych miastach, np. w zakresie kosztów ciepła).