ŚRODKI TRWAŁE

Jest to narzędzie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym budynków stanowiących majątek spółdzielni.

Jest to narzędzie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym budynków stanowiących majątek spółdzielni. Moduł oferuje szereg wydruków wymaganych przepisami o środkach trwałych.

Podstawowe cechy modułu:

  • szczegółowa ewidencja środków trwałych, w podziale na grupy, zgodnie z przepisami prawa,
  • automatyczne tworzenie planów amortyzacji,
  • automatyczne aktualizowanie planów amortyzacji po zmianie wartości środka trwałego,
  • w pełni zautomatyzowane tworzenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych / umorzeniowych, z elastyczną konfiguracją ich dekretacji (w tym określenia, w ciężar których nieruchomości zaliczana jest amortyzacja danego środka),
  • zestawienia obrazujące stan środków trwałych oraz zmiany w nim zachodzące w zadanym okresie.