SYSTEM UPRAWNIEŃ

W systemie SOL wprowadzony został rozbudowany system uprawnień dostępu użytkowników do przetwarzanych danych.

W systemie SOL wprowadzony został rozbudowany system uprawnień dostępu użytkowników do przetwarzanych danych. Umożliwia on

  • nadawanie indywidualnych haseł użytkownikom,
  • ograniczanie  dostępu użytkowników tylko do konkretnych modułów systemu, przy czym możliwe jest rozgraniczenie na uprawnienia wyłącznie do przeglądania danych i uprawnienia do ich modyfikacji,
  • możliwe jest nadawanie użytkownikom uprawnień nawet do poszczególnych funkcji (okien) systemu, w przypadku gdyby rozgraniczanie uprawnień na poziomie modułów w danej sytuacji okazało się zbyt mało elastyczne i dokładne,
  • można ograniczać działania użytkowników tylko do określonych typów lokali, np. w przypadku, gdy różne osoby zajmują się obsługą różnych typów lokali (mieszkalne, usługowe, garaże itd.),
  • wybrani użytkownicy mogą mieć prawa administracyjne, czyli możliwość dodawania nowych użytkowników oraz nadawania / zmiany uprawnień.

Do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami została stworzona odrębna, wyspecjalizowana aplikacja.