WYMIANY DANYCH

W systemie zaimplementowano wiele mechanizmów eksportu danych z bazy SOL do zbiorów zewnętrznych (np. w formacie DBF, odczytywanym przez MS Office), które mogą być przetwarzane przez inne systemy.

W systemie zaimplementowano wiele mechanizmów eksportu danych z bazy SOL do zbiorów zewnętrznych (np. w formacie DBF, odczytywanym przez MS Office), które mogą być przetwarzane przez inne systemy. Można tu dla przykładu wymienić:

  • eksport danych o lokalach i ich użytkownikach,
  • eksport obciążeń czynszowych,
  • eksport zapisów i obrotów księgowych,
  • eksporty danych o licznikach mediów indywidualnych i węzłów ze zużyciami za wybrany okres,
  • eksport zaliczek do firm rozliczających media,
  • import obciążeń czynszowych ze zbioru zewnętrznego,
  • import dekretów księgowych ze zbiorów zewnętrznych,
  • import faktur kosztowych (np. za ciepło) od niektórych dostawców mediów.