KORESPONDENCJA SERYJNA

System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, które następnie można wykorzystywać w wielu modułach systemu SOL.

System umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, które następnie można wykorzystywać w wielu modułach systemu SOL. Dokumenty mogą być automatycznie wypełniane danymi pobranymi z bazy danych, według różnorakich kryteriów (istnieje obecnie kilkadziesiąt różnych znaczników, które opisują informacje do pobrania z bazy danych i ich zbiór jest stale rozszerzany). Szablony można  następnie wykorzystać w specjalistycznych wydrukach, np. w monitach o zaległościach z wyborem drukowania tylko dla użytkowników lokali z zaległością powyżej progu / powyżej liczby miesięcy. Nie jest konieczne posiadanie dodatkowych edytorów tekstów do tworzenia korespondencji seryjnej.