Jednolity Plik Kontrolny

Generowanie i przesyłanie jednolitych plików kontrolnych, wymaganych przez Ministerstwo Finansów.

jpk

System SOL umożliwia tworzenie oraz przesyłanie w formie elektronicznej Jednolitych Plików Kontrolnych, realizując w ten sposób obowiązek ustawowy nałożony na przedsiębiorstwa. Tworzone zbiory JPK są zgodne z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów specyfikacją, a specjalistyczne oprogramowanie naszego autorstwa, komunikujące się z serwerami w chmurze Ministerstwa, umożliwia złożenie podpisu kwalifikowanego i automatyczne przesłanie utworzonych zbiorów. Daje ono również możliwość sprawdzania statusu wysłanych dokumentów oraz pobranie i wydrukowanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Funkcje modułu JPK:

  • tworzenie zbiorów JPK (VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe) bezpośrednio z systemu SOL,
  • bogate funkcje raportowania w czasie tworzenia zbioru, umożliwiające m. in. kontrolę zgodności tworzonych zbiorów z deklaracjami podatkowymi,
  • zautomatyzowane przesyłanie wymaganych zbiorów na serwery Ministerstwa Finansów, zarówno w trybie obowiązkowego przesyłania cyklicznego (JPK_VAT), jak i doraźnie w ramach kontroli (wszystkie typy zbiorów),
  • pobranie urzędowego poświadczenia odbioru dla przesłanych zbiorów,
  • współpraca z oprogramowaniem podpisu elektronicznego różnych dostawców (w tym: Certum, KIR, PWPW).