MELDUNKI

Moduł meldunkowy umożliwia prowadzenie ewidencji osób zamieszkujących obsługiwane zasoby lokalowe.

Moduł meldunkowy umożliwia prowadzenie ewidencji osób zamieszkujących obsługiwane zasoby lokalowe. Możliwe jest prowadzenie ewidencji pełnej (pełne dane wszystkich osób zameldowanych w danym lokalu), skróconej (tylko główny użytkownik lokalu / pełnomocnik właścicieli, oraz liczba osób w lokalu) bądź mieszanej (w części zasobów pełna, w części skrócona).

Podstawowe cechy modułu:

  • ewidencja osób zamieszkujących w lokalach,
  • pełna historia zameldowań w danym lokalu,
  • obsługa zameldowań stałych i czasowych,
  • integracja z modułem podstawowym,
  • przekrojowe wydruki i zestawienia.