PODGLĄD PRZEZ INTERNET

Moduł ten udostępnia dane (przez przyznane indywidualne zaszyfrowane hasło) użytkownikom lokali przez przeglądarkę stron internetowych WWW.

Moduł ten udostępnia dane (przez przyznane indywidualne zaszyfrowane hasło) użytkownikom lokali przez przeglądarkę stron internetowych WWW. Są to m. in. dane dotyczące parametrów lokalu, obciążeń, stanu rozliczeń, sald, wystawionych faktur, płatności itp.

Ponadto istnieje możliwość udostępniania odbiorcom tą drogą faktur czynszowych lub za media oraz zawiadomień o wysokości opłat w formie dokumentów PDF.

Moduł można rozszerzyć o mechanizm udostępniania różnych informacji (dokumentów) Zarządu użytkownikom lokali (np. statut, uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu, informacje o przetargach, protokoły z zebrań itp.), przy czym istnieje możliwość zawężenia grona osób mających możliwość pobierania dokumentów wyłącznie do członków spółdzielni.