FUNKCJE W PRZYGOTOWANIU

Jedną z największych zalet Zintegrowanego Systemu Obsługi Lokali SOL jest jego elastyczność, czyli łatwość, z jaką może być zmieniany i dostosowywany do potrzeb konkretnego podmiotu.

Jedną z największych zalet Zintegrowanego Systemu Obsługi Lokali SOL jest jego elastyczność, czyli łatwość, z jaką może być zmieniany i dostosowywany do potrzeb konkretnego podmiotu. Dlatego też, na życzenie użytkownika, system może być wyposażony w szereg funkcji dodatkowych, które będą rozwiązywać konkretne problemy związane ze specyfiką funkcjonowania danego podmiotu. Mowa tutaj m. in. o wielorakich zestawieniach analitycznych i syntetycznych oraz wszelkiego rodzaju wydrukach. Uzgodnienia tego typu czynione są zwykle na etapie wdrożenia systemu.

Niezależnie od tego, firma SOL-System stale pracuje nad udoskonalaniem produktu i rozwijaniem jego funkcjonalności. W chwili obecnej prace koncentrują się m. in. na zapewnieniu pewnych i wygodnych mechanizmów kontaktu z użytkownikami lokali drogą elektroniczną, w tym:

  • możliwość automatycznego wysyłania przypomnień / upomnień o niezapłaconych należnościach za po mocą poczty elektronicznej,
  • możliwość automatycznego eksportu faktur pozaczynszowych (czynszowe można pobierać poprzez moduł WebSOL) do formatu PDF i ich automatycznego przesyłania drogą elektroniczną do odbiorcy (możliwość taka istnieje już teraz, ale z wykorzystaniem dodatkowych bezpłatnych narzędzi).

Ponadto trwają intensywne prace nad implementacją mechanizmów umożliwiających sprawozdawczość do organów skarbowych poprzez Jednolity Plik Kontrolny. System SOL zapewniać będzie generowanie JPK dla struktur wyciągów bankowych, ewidencji VAT, faktur oraz ksiąg rachunkowych (czyli wszystkich tych zagadnień, które system obejmuje swoim zakresem merytorycznym).