Sprawy GZM

Moduł ten w znacznym stopniu usprawnia przyjmowanie i ewidencję zgłoszeń awarii i usterek technicznych od lokatorów oraz nadzór i rozliczanie realizacji zleceń.

Moduł ten w znacznym stopniu usprawnia przyjmowanie i ewidencję zgłoszeń awarii i usterek technicznych od lokatorów oraz nadzór i rozliczanie realizacji zleceń. Zasila również księgę główną informacjami o kosztach robót konserwacyjno-remontowych na poszczególnych nieruchomościach.

Podstawowe cechy modułu:

  • przyjmowanie zleceń napraw według ich rodzaju,
  • przydzielanie zleceń konserwatorom według ich specjalności,
  • pełna ewidencja pracowników oraz rozliczanie przepracowanych przez nich godzin,
  • import rozchodu materiałów (RW) dla poszczególnych zleceń z zewnętrznego programu gospodarki materiałowej,
  • sporządzenie zestawienia niewykonanych prac i robót na budynkach w różnych przekrojach
  • rozliczanie kosztów wykonanych robót (z uwzględnieniem typów robót oraz rodzajów kosztów: robocizny, materiałów, transportu, usług obcych itd.) i ich automatyczna dekretacja.