OBIEG DOKUMENTÓW

Moduł ten umożliwia ewidencję i monitorowanie obiegu dokumentów w firmie.

Moduł ten umożliwia ewidencję i monitorowanie obiegu dokumentów w firmie. Dokumenty są wprowadzane poprzez skanowanie i nadawana jest im ścieżka obiegu między działami/pracownikami, z możliwościami tworzenia odpowiednich zapisów o zadaniach i ich realizacji. Moduł zawiera wewnętrzny system określający prawa dostępu do poszczególnych typów dokumentów, przeglądania i podejmowania decyzji co dalszego ich obiegu i postępowania. Dokumenty przechowywane są w układzie hierarchicznym, w podziale na działy i segregatory.