Nieruchomości

Moduł umożliwia ewidencję nieruchomości, na które składają się poszczególne budynki, wraz ze specyficznymi dla nich informacjami, ewidencję działek i ich powierzchni, ewidencję ksiąg wieczystych i współwłaścicieli.

Moduł umożliwia ewidencję nieruchomości, na które składają się poszczególne budynki, wraz ze specyficznymi dla nich informacjami, ewidencję działek i ich powierzchni, ewidencję ksiąg wieczystych i współwłaścicieli. Ewidencja ta stanowi również słownik przejścia z budynków do nieruchomości wielobudynkowych. Moduł wspomaga wyliczanie i księgowanie należnego podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Podstawowe zadania modułu:

  • ewidencja nieruchomości oraz budynków wchodzących w ich skład,
  • ewidencja działek oraz szczegółowych powierzchni (np. związanych z działalnością gospodarczą),
  • ewidencja ksiąg wieczystych w pełnym układzie działów,
  • automatyczne wyliczenia powierzchni w nieruchomościach i należących do nich budynkach na podstawie powierzchni lokali, udziałów i innych parametrów, wg elastycznie konfigurowalnych reguł wyliczania,
  • analizy księgowe oparte o nieruchomości,
  • automaty księgowe dla nieruchomości,
  • zestawienia dotyczące nieruchomości oraz wyliczanie udziałów właścicieli,
  • zestawienia dotyczące działek i ksiąg wieczystych,
  • zestawienie danych do deklaracji podatku od nieruchomości.