Księgowość

Moduł finansowo-księgowy stanowi kompletny system FK, zgodny z wymogami ustawowymi i łączy ze sobą praktycznie wszystkie moduły systemu SOL.

Moduł finansowo-księgowy stanowi kompletny system FK, zgodny z wymogami ustawowymi i łączy ze sobą praktycznie wszystkie moduły systemu SOL. W szczególności umożliwia on pełną analityczną księgowość na kontach rozrachunkowych związanych z opłatami za użytkowanie lokali, jak i pełną ewidencję kosztów i przychodów (w tym z uwzględnieniem specyfiki wspólnot mieszkaniowych i wydzielonych dla nich ksiąg rachunkowych) z możliwością przygotowania pełnych danych do bilansu firmy.

Podstawowe cechy modułu:

  • elastyczny plan kont, definiowalny strukturalnie przez użytkownika,
  • automatyczne księgowania sprzedaży związanej z eksploatacją lokali na odpowiednie konta księgowe, z elastycznym mechanizmem konfiguracji dekretacji,
  • system wydruków umożliwiający uzyskanie niezbędnych informacji z kont księgowych (np. na poszczególne budynki/nieruchomości),
  • automatyczne i ręczne parowanie rozrachunków (zapłat) z kontrahentami,
  • analizy rozrachunków pod kątem należności i wierzytelności,
  • automatyczne księgowania z innych modułów (np. kasy, wyciągów bankowych, rejestrów zakupu i sprzedaży, itd.),
  • umożliwia różnorakie automatyczne rozksięgowania z kont (np. kosztów ogólnych na budynki, lokale, osiedla, rodzaje lokali, itp.) na inne konta wg wybranych lub zdefiniowanych samodzielnie w szablonach zasad,
  • umożliwia importy dokumentów z innych systemów FK, gospodarki materiałowej, płac, itd., na życzenie użytkownika,
  • wykonuje wszelkie zestawienia wymagane przez systemy FK typu analizy szczegółowe kont, rozrachunków, obrotów i sald, dziennika księgowania itp. oraz umożliwia tworzenie dowolnych szablonów wydruków kosztów i przychodów (w tym wyników wybranych działalności i bilansu, wykorzystania funduszu remontowego, itp.) definiowanych przez użytkownika,
  • moduł potrafi efektywnie przetwarzać dokumenty o bardzo dużej liczbie pozycji.