SPRAWY SĄDOWE

Moduł umożliwia analityczną ewidencję spraw oddanych do sądu lub komornika poprzez opisową rejestrację odpowiednich zdarzeń.

Moduł umożliwia analityczną ewidencję spraw oddanych do sądu lub komornika poprzez opisową rejestrację odpowiednich zdarzeń. Nr repertorium sprawy łączy ten moduł z  częścią księgową tak, że na bieżąco można kontrolować salda konkretnej sprawy danego lokalu, nawet gdy jest na nim prowadzonych kilka spraw jednocześnie. Obciążeniami sprawy na ogół są: należność główna, odsetki zasądzone, koszty postępowania, koszty komornicze. Moduł oferuje zestawienia prowadzonych spraw wg zadanych kryteriów, pozwala zapoznać się z pełną historią przebiegu sprawy oraz integruje się z częścią księgową.