Sprawy członkowskie

Moduł umożliwia pracę działów członkowsko-mieszkaniowych w oparciu o dokumenty przechowywane w postaci elektronicznej, co przy wielkiej liczbie tych dokumentów ogromnie ułatwia i przyspiesza wszelkie operacje.

Moduł umożliwia pracę działów członkowsko-mieszkaniowych w oparciu o dokumenty przechowywane w postaci elektronicznej, co przy wielkiej liczbie tych dokumentów ogromnie ułatwia i przyspiesza wszelkie operacje. Umożliwia generowanie zarówno zestawień, statystyk i list osób w różnych przekrojach, jak i indywidualnych pism, oraz drukowanie i wyszukiwania wg wybranego klucza.

Podstawowe cechy modułu:

  • prowadzenie pełnej ewidencji (w tym ustawowo wymaganego rejestru) członków spółdzielni mieszkaniowej oraz innych osób powiązanych z lokalem lub członkiem,
  • ewidencja tytułów prawnych do lokali oraz lokali faktycznie użytkowanych,
  • prowadzenie pełnej historii członkostwa i tytułów prawnych do lokalu każdej osoby zarejestrowanej w systemie członkowskim,
  • automatyczne drukowanie informacji o zmianach dla innych działów spółdzielni,
  • wielokryteriowe wydruki, np.: lista członków na dzień, listy grup członkowskich, tytuły prawne, statystyki, korespondencja seryjna, itp.,
  • automatyczna aktualizacja kartotek modułu podstawowego danymi o osobach, udziałach, typie własności lokali i dacie objęcia lokalu.