REJESTRY VAT i AUTOMATY KSIĘGOWE

Moduł umożliwia pełną ewidencję dokumentów zakupu i sprzedaży zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, ich szybkie wyszukiwanie i automatyczne księgowanie w systemie finansowo-księgowym.

Moduł umożliwia pełną ewidencję dokumentów zakupu i sprzedaży zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, ich szybkie wyszukiwanie i automatyczne księgowanie w systemie finansowo-księgowym. Ponadto umożliwia, już na etapie wprowadzania dokumentów, automatyczne rozksięgowywanie kosztów z faktur na budynki, osiedla i lokale wg rodzajów zasobów oraz różnych kluczy i stawek VAT.

Podstawowe cechy modułu:

  • ewidencja dokumentów zakupu,
  • wystawianie rachunków, not księgowych, faktur i faktur korygujących,
  • zgodność formy dokumentów z najnowszymi obowiązującymi przepisami,
  • rejestry VAT z odpowiednimi podsumowaniami, umożliwiające sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-7,
  • definiowanie towarów i usług kupowanych i sprzedawanych,
  • definiowanie schematów dekretacji poszczególnych typów kosztów i sprzedaży,
  • elastyczny system szablonów księgowań dla rejestrów,
  • system kontroli zapłat faktur zgodnie z przepisami o prawie do odliczania podatku VAT,
  • szablony i automaty rozksięgowań kosztów na lokale, budynki, osiedla już na poziomie wprowadzania dokumentu zakupu,
  • wydruki przelewów bankowych.