PRZEDPŁATY i SALDA ROZLICZEŃ MEDIÓW

Umożliwia elektroniczny eksport danych o dokonanych przedpłatach do firm rozliczających media (głównie ciepło, ale również np. woda) oraz import sald i nowych zaliczek po rozliczeniach dokonanych przez firmy zewnętrzne.

Umożliwia elektroniczny eksport danych o dokonanych przedpłatach do firm rozliczających media (głównie ciepło, ale również np. woda) oraz import sald i nowych zaliczek po rozliczeniach dokonanych przez firmy zewnętrzne. Możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących / rozliczeniowych na podstawie otrzymanych sald dla lokali usługowych.