SPRAWY SĄDOWE

Moduł umożliwia analityczną ewidencję spraw oddanych do sądu lub komornika poprzez opisową rejestrację odpowiednich zdarzeń.

opisowy_spraw_sadowych

Moduł umożliwia analityczną ewidencję spraw oddanych do sądu lub komornika poprzez opisową rejestrację odpowiednich zdarzeń. Nr repertorium sprawy łączy ten moduł z  częścią księgową tak, że na bieżąco można kontrolować salda konkretnej sprawy danego lokalu, nawet gdy jest na nim prowadzonych kilka spraw jednocześnie. Obciążeniami sprawy na ogół są: należność główna, odsetki zasądzone, koszty postępowania, koszty komornicze. Moduł oferuje zestawienia prowadzonych spraw wg zadanych kryteriów, pozwala zapoznać się z pełną historią przebiegu sprawy oraz integruje się z częścią księgową.